Walki zawodnika

ALMMA54 - kg - (OFS) - Michalczyk Robert - RT (Brak klubu) - Lustan Marcel (GB Spartan Team Chorzów) - Poddanie - mataleo - Czas walki: 2:45