Walki zawodnika

ALMMA203 - kg - (PK) - Wójciga Adam - ROW (Rybnicki Ośrodek Walk) - Niżnik Patryk - OFCK (Optimus Fight Club Krosno) - Poddanie - duszenie gilotynowe - Czas walki: 0:52