Walki zawodnika

ALMMA189 - kg - (PK) - Jakubiec Michał - SAR (Street Autonomy Rzeszów) - Grenadier Daniel - ROW (Rybnicki Ośrodek Walk) - Poddanie - balacha - Czas walki: 0:32