Walki zawodnika

ALMMA66 - kg - (OFS) - Gacka Kacper (Ankos Zapasy Poznań ) - Mroczkowski Jakub (Czerwony Smok Poznań) - Decyzja - Czas walki: 4:00