Walki zawodnika

ALMMA91 - kg - (PK) - Jańczuk Przemysław (Berserkers Team Stargard ) - Litwiniec Bartosz (Pankration Poznań) - Poddanie - Balacha - Czas walki: 1:56