Walki zawodnika

ALMMA118 - kg - (OFS) - Grykałowski Tomasz - XYZ (Fight Academy Bydgoszcz) - Walkusz Jakub - AZP (Ankos Zapasy Poznań ) - Poddanie - duszenie trójkątne nogami - Czas walki: 3:09