Walki zawodnika

ALMMA77 - kg - (PK) - Panow Damian (Strefa Walki Leszno) - Panek Jan (Samolewski Gym Poznań) - Poddanie - mataleo - Czas walki: 1:02
ALMMA105 - kg - (OFS) - Mroczkowski Jakub (Czerwony Smok Poznań) - Panek Jan (Pankration Poznań) - Poddanie - mataleo - Czas walki: 1:44
ALMMA105 - kg - (OFS) - Rogacki Dawid (Gold Team Polska) - Panek Jan (Pankration Poznań) - Decyzja - Czas walki: 4:00+2:00