Walki zawodnika

ALMMA46 - kg - (PK) - Blesiński Norbert (Skierniewicki Klub Karate Kyokushin) - Nowak Adam (GLKS Nadarzyn) - Poddanie - trójkąt nogami - Czas walki: 1:10
ALMMA55 - kg - (OFS) - Blesiński Norbert (Skierniewicki Klub Karate Kyokushin) - Brzózka Arkadiusz (MMA Nowe Miasto) - Poddanie - Duszenie Trójkątne nogami - Czas walki: 3:27
Mistrzostwa - kg - (OFS) - Blesiński Norbert (Skierniewicki Klub Karate Kyokushin) - Hugues Piotr (S4 Fight&CrossGym) - Poddanie - mataleo - Czas walki: 3:51
Mistrzostwa - kg - (OFS) - Blesiński Norbert (Skierniewicki Klub Karate Kyokushin) - Kruszniewski Cezary (Radomski Klub Taekwon-do ) - Poddanie - duszenie trójkątne rękami - Czas walki: 1:20